Međunarodni transport robe kamionom

Zbirni transport robe | Prevoz robe kamionom

Transportno preduzeće Beslać Trans pruža sledeće transportne usluge: međunarodni transport robe, unutrašnji ili domaći transport, kompletni ili puni transport i zbirni transport robe.

Kamionski transport robe u međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobraćaju vršimo sopstvenim vozilima. Posedujemo veliki i raznovrstan vozni park popunjen vozilima najnovije generacije (savremenim kamionima klase EURO 5 i EURO 6) koji nam omogućava da svojim klijentima pružimo sve vrste transportnih usluga i odgovorimo svim njihovim zahtevima.

Naš vozni park čini veliki broj šlepera, solo kamiona i manjih dostavnih vozila. Široka paleta vozila kojima raspolaže naša flota omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo transport robe od vrata do vrata.

Medjunarodni transport robe, kamionski prevoz robe, zbirni transport, špedicija, skladištenje i logistika su osnovne delatnosti kojima se već dugi niz godina sa velikim uspehom bavi naše transportno preduzeće.

Visoka stručnost naših zaposlenih, dugogodišnje iskustvo kao i pouzdanost i kvalitet naših usluga svrstavaju nas u sam vrh transportnih preduzeća kako u Beogradu tako i u Srbiji. Odlikuje nas profesionalizam, odgovornost, brzina i kvalitet u pružanju transportnih usluga.

Kamionski prevoz Srbija

Srbija - Hrvatska - Slovenija - Srbija

Kamionski prevoz tereta svakog dana

Nova lokacija sedišta firme Beslać Trans doo

Nakon adatacije već postojećeg objekta koji će na bolji način zadovoljiti potrebe našeg preduzeća i korosnika naših usluga od 01.06.2021 sedište firme Beslać trans doo je premešteno na novu adresu Žitna 29, Dobanovci, Beograd. U pitanju je objekat koji se nalazi sa leve strane auto puta Beograd-Zagreb na raskrsnici auto puta sa Dobanovcima i Ugrinovcima. Našu tačnu lokaciju možete pogedati klikom na sledeći link – Beslać Trans doo Žitna 29, Dobanovci

beslac trans doo Žitna 29, Dobanovci

Kompletan transport robe kamionom

Naše transportno preduzeće vam nudi komplet i zbirni transport robe. Komplet transport robe vršimo sopstvenim vozilima, a pored standardnog kamionskog prevoza na paletama, vršimo i prevoz sve druge robe. Posedujemo veliki broj kamiona kojima možemo da zadovoljim sve vaše potrebe vezane za kompletan transport robe.

Šta je kompletan transport robe?

Pun utovar robe ili kompletan transport robe predstavlja opciju kada se jedan kamion puni samo sa Vašom pošiljkom. Pun utovar ili kompletan transport robe označava klijenta koji je naručio pun utovar kamiona upućen samo jednom primaocu.

Kompletan transport je obično skuplji od ostalih vrsta transporta, ali je njegova efikasnost veća. Vreme transporta se značajno skraćuje jer se pošiljka ne istovara pre krajnjeg odredišta čime se opravdava nešto viša cena transporta robe.

Kompletan transport robe u večini slučajeva koriste veće kompanije koje šalju velike količine robe u jednom pravcu i u mogućnosti su da plate višu cenu transporta za brže vreme isporuke.

Za kompletan transport ili pun utovar robe u drumskom transportu se koristi skraćenica FTL (Full Truck Load).

Imamo bogato iskustvo u prevozu raznih vrsta tereta kao što je prevoz rasute robe, akcizne robe, vozila, prevoz opasnih materija ADR (kamioni su opremljeni svom propisanom opremom),  opasnog i neopasnog otpada, prevoz roba za koju su potrebni razni sertifikati (radiološki, fitosanitarni, veterinarski i sl)

Zbirni transport robe

Zbirni transport robe predstavlja vrstu međunarodnog transporta pri kojem se roba više klijenata vozi u isto vreme istim vozilom. Roba se usput prikuplja od više klijenata u manjim količinama i vrši se uvoz ili izvoz robe. Zbirni transport robe u međunarodnom prevozu se sve više koristi, jer omogućava niže cene transporta pojedinačnim klijentima.

Šta je zbirni transport robe?

Izraz zbirni transport robe je preuzet iz železničkog transporta, ali se vremenom proširio i na ostale vidove transporta. Zbirni prevoz je zbir pojedinačnih pošiljaka više klijenata, koje špediter prikuplja i otprema jednim kamionom u cilju smanjenja troškova prevoza robe i najbolja je opcija za slanje manjih pošiljki.

Zbirni transport podrazumeva pošiljke koje ne zauzimaju pun utovarni prostor šlepera. Špediter prikuplja manje pošiljke i šalje ih do odredišta, zajedno sa ostalom robom, u jednom kamionu. U zbirnom transportu koriste se stalne linije koje preuzimaju pošiljke u zbirnim skladištima. Kamioni prevoze robu do zbirnih skladišta na kraju rute, odakle se ona dalje razvozi drugim manjim prevoznim sredstvima.

Prilikom zbirnog transporta izdaje se dokument koji se naziva bordero. Bordero sadrži podatke o svim pošiljkama koje se nalaze u kamionu koji vrši zbirni transport robe.

Zbirni transport robe pruža prednosti svim korisnicima ove usluge. Stranka koja koristi naše usluge zbirog transporta dobija efikasniji i jeftiniji prevoz. A špediter i transportno preduzeće dobijaju bolje korišćenje prostora skladišta i tovarnog prostora prevoznog sredstva, što dovodi do sniženja ukupnih troškova transporta i povećanja produktivnosti.

Postoje mnogi termini koji se koriste za zbirni transport robe koja ne zauzima celokupni tovarni prostor kamiona ili kontejnera, ali najčešće su u upotrebi termini:

  • LTL (less then truckload) zbirni transport u kamionskom transportu
  • LCL (less then containerload) u kontejnerskom transportu brodom ili vozom.

Ovaj vid transporta ne zaostaje svojim kvalitetom i brzinom za kompletnim transportom i nudi klijentima niže cene transportnih usluga usled uštede prostora u vozilima.

Cena zbirnog transporta robe je dosta niža jer se ukupna cena transporta deli među klijentima koji učestvuju u transportu i omogućava im velike novčane uštede. Cene zbirnog transporta mogu biti i višestruko niže, a sam kvalitet i brzina prevoza robe je ista kao i pri kompletnom transportu.

Transportne usluge

Domaći transport

Domaći transport

U domaćem saobraćaju transport robe obavljamo svim vrstama teretnih vozila nosivosti od 900 kg do 24 t. Nudimo svojim klijentima mogućnost distribucije robe od mesta carinjenja do krajnjeg korisnika.

Naše transportno preduzeće ima svakodnevne linije na relacijama Beograd – Novi Sad, Beograd – Čačak i Beograd – Niš. Ovim linijama pokrivamo većinu destinacija u našoj zemlji

Međunarodni transport

Naše transportno preduzeće vrši međunarodni transport robe na relaciji Srbija – Hrvatska, Slovenija, Austrija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina – Srbija kao i dalju distribuciju robe na sve destinacije u Evropi i lokalno u Srbiji.

Naše preduzeće već dugi niz godina svakodnevno pruža usluge međunarodnog transporta robe na relaciji Srbija – Hrvatska – Slovenija – Srbija.

kamioni za međunarodni transport

Napominjemo da naša firma za obavljanje transportnih usluga Beslać Trans poseduje sve neophodne dozvole, sertifikate i licence za obavljanje ino prevoza (CEMT, pojedinačne, godišnje), CMR osiguranje, za obavljanje prevoza robe kamionom u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Osiguranje robe u međunarodnom transportu

Sva roba koje transportno preduzeće Beslać Trans prevozi u međunarodnom i unutrašnjem transportu je osigurana od onog momenta kad se vrši preuzimanje robe do trenutka njene isporuke i istovara na dogovorenu lokaciju.

Osiguranje robe u međunarodnom prevozu podrazumeva osiguranje robe od mogućih šteta nastalih usled transporta, činjenjem ili ne činjenjem vozača ili odgovornih lica ili drugih osoba uključenih u transport i manipulaciju robom.

Ukoliko se ukaže potreba, na zahtev klijenta osiguranje robe u međunarodnom prevozu se može dodatno osigurati. Ukoliko je klijentu potrebno prošireno osiguranje robe u međunarodnom transportu potrebno je to napomenuti prilikom ugovaranja transportnih usluga, a najkasnije do zaključenja sve neophodne dokumentacije za prevoz robe.

Dodatne usluge koje nudimo

Dodatne usluge prilikom organizovanja međunarodnog prevoza robe  mogu biti:

  • Kontrola pribavljene dokumentacije
  • Carinjenje robe i ispunjavanje svih carinskih procedura
  • Špediterske usluge
  • Priprema i utovar robe za međunardni transport
  • Praćenje robe uz pomoć GPS-a
  • Lokalna distribucija robe nakon međunarodnog transporta

Svojim klijentima nudimo mogućnost da svu brigu oko pripreme neophodne dokumentacije i transport robe u međunarodnom saobraćaju prepuste nama. Ukoliko je neophodno obezbeđujemo praćenje robe koja se prevozi našim vozilima putem GPS sistema, a takođe svi vozači su u svakom trenutku dostupni klijentima putem mobilnih telefona.

Poslovni partneri

Kada je u pitanju međunarodni drumski transport robe transportno preduzeće Beslać Trans je postalo sinonim za kvalitet transportnih usluga kako u Beogradu i Srbiji tako i u regionu. Tome u prilog govori spisak svih kompanija sa kojima naše transportno preduzeće uspešno sarađuje više od dvadeset godina.

Close Menu