Beslać trans Batajnica, Beograd

Početkom 2000-tih tačnije 27.10.2005 osniva se transportno preduzeće Beslać Trans doo i firma postaje jedna od vodećih transportnih firmi u Srbiji. Bez obzira na rast firme i širenje poslovanja i van okvira naše zemlje, osnovni postulati našeg poslovanja u pružanju transportnih usluga ostaju isti, a to su brzina, tačnost i profesionalnost.

Naše transportno preduzeće zapošljava dispečere i vozače sa višegodišnjim iskustvom na poslovima prevoza i organizovanja unutrašnjeg i spoljnog transporta robe. Zaposleni u preduzeću Beslać Trans svoj posao obavljaju profesionalno i odgovorno uz praćenje najnovijih trendova iz oblasti organizacije prevoza kako bi bili stalno u korak sa trendovima u Evropi.

Beslać Trans doo raspolaže sa velikim brojem kamiona i kombi vozila sa EUR 5 i 6 standardom i obavlja usluge transporta kako u našoj zemlji tako i u zemljama u okruženju i Evropi. Sa ponosom možemo reći da smo od male porodične firme postali kompanija koja krupnim koracima grabi napred, ali iza koje stoji ogroman rad i kvalitet usluga o kome govori veliki broj poslovnih partnera sa kojima uspešno sarađujemo dugi niz godina.

Close Menu